Ansigterne bag

Mette Nielsen

Stifter og forkvinde

Jeg stiftede Act for Life, fordi jeg ønsker at skabe mere 
medmenneskelighed i vores verden.

Jeg stiftede Act for Life med ønsket om at være den forskel, jeg ønsker at se i verden.

Mit arbejde med at rejse ud og hjælpe mennesker på flugt startede for 6 år siden. Jeg var til en 30 års fødselsdag, hvor jeg kom til at sidde ved siden af en fantastisk kvinde, der havde været i Grækenland for at hjælpe bådflygtninge. Nogle måneder efter var jeg i Grækenland for at 
gøre det selvsamme og jeg er vendt tilbage, hver gang jeg kunne.

For mig handler det om det enkelte menneske. Det handler om at se mennesket, anerkende det og respektere det. Ingen bestemmer, hvor vi bliver født. Men vi bestemmer, hvordan vi behandler hinanden.
Hvis vi ønsker mere kærlighed i verden, skal vi behandle hinanden med kærlighed.

Husk, din og min handling er det der gør forskellen. Sammen skaber vi en mere medmenneskelig verden.”

Nanna Vedel-hertz

Journalist og fotograf

METTE NIELSEN

Forkvinde

Mette Nielsen har en bachelor i katastrofe- og risikomanagement, og en kandidat i International Relations with a specialisation in Global Refugee studies. Hun har arbejdet frivilligt med at hjælpe mennesker på flugt i Grækenland, Jordan, Tyrkiet og Bosnien de sidste fem år. Derudover har hun arbejdet for DFUNK i to år, hvor hun arbejdede med projektet UDTALT. 

Mette startede Act for Life i starten af 2021 fordi at samle de mange forskellige indsatser, hun lavede rundt omkring i Europa et sted.
Så hun kunne hjælpe mennesker direkte.

Liban O. c. Holm

Bestyrelsesmedlem

Liban O. C. Holm kommer fra en baggrund i internationalt humanitært arbejde og har arbejdet hos FN’s Fødevareprogram, FN’s minerydningsorganisation, Folkekirkens Nødhjælp og Dansk Flygtningehjælp.

Han er nu lektor på Katastrofe- og Risikomanagementuddannelsen på Københavns Professionshøjskole.

Liban brænder for at hjælpe personer i nød og vil samtidig også sikre, at de personer, der hjælper, har de fornødne muligheder og den sikkerhed, der skal til for at rejse ud til dem, der har brug for hjælpen.

Som bestyrelsesmedlem bidrager Liban blandt andet med et stort netværk internationalt og i Danmark blandt civil-samfundsorganisationer og større danske internationale virksomheder.

Jesper Lindholm

Bestyrelsesmedlem

Jesper Lindholm er lektor i folkeret, menneskerettigheder og asyl ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet. Han er desuden tilknyttet Global Refugee Studies i København, hvor han underviser i flygtningeret.

Jespers ph.d. afhandling handlede om danske asylafgørelser. Han har tidligere været medlem af Flygtningenævnet.


Jesper startede for mange år tilbage som frivillig leder af Amnesty Internationals flygtningeafdeling i Aarhus, og fik siden arbejde i Amnesty’s hovedkvarter i London. Derefter arbejdede han med statsløse og flygtninge i FN’s Flygtningeorganisation (UNHCR) i Genève (Schweiz), Kosovo, Pakistan og Irland. 

Jesper sidder i dag i Folkekirkens Nødhjælps bestyrelse og har tidligere været næstforperson i Dansk Institut for Menneskerettigheders bestyrelse. I sin ungdom var han formand for flere bestyrelser i daginstitutioner og mindre foreninger.

I Acts for Lifes bestyrelse bidrager han blandt andet med mere end 20 års erfaring i flygtningearbejde i teori og praksis, samt med stor indsigt i bestyrelsesarbejde og organisationsudvikling.

Kitt Kristensen

Bestyrelsesmedlem og Kasser

Kitt Kristensen er uddannet journalist og driver til daglig sin egen virksomhed sammen med sin mand og deres ansatte. Her hjælper de brands i mode- og livsstilsbranchen med deres online digitale strategi ligefra branding til sideoptimering, online annoncering, SEO og alt det andet, der følger med.

Kitt har fulgt med Act for Life lige fra den spæde start. Hun er personligt meget inspireret af Mettes og Act for Lifes tilgang til mennesker og den gennemsigtighed, Mette har skabt i hele organisationen.

Med sin baggrund, er Kitt med til at skabe en endnu stærkere profil for Act for Life, særligt med henblik på branding og strategiske samarbejder, som skaber muligheder for at hjælpe endnu flere mennesker.I Act for Life har vi to stærke og vigtige ambassadører, Mathilde Norholt og Laura Kristensen. Deres rolle er at være med til at formidle 
budskabet om Act for Life. Vi er så taknemmelige for, at netop de er med i Act for Life.

Deres ambassadørskab gør en stor forskel for at udbrede kendskabet til Act for Life.

foto af teamplayers.dk

Mathilde Norholt

Skuespiller

Laura Christensen

Skuespiller


Vores Advisory Board består af kompetente og medmenneskelige mennesker, som giver os vigtig sparring. Vi er utrolig taknemmelig for at Michael Graversen, Roberto Zacharias og Mozhdeh Ghasemiyani er med os i vores Advisory Board.

Michael Graversen

Dokumentarist

Mozhdeh Ghasemiyani

Børnepsykolog

Roberto
Zacharias

Pressemedarbejder Amnesty