Skip to content

Ansigterne bag

Mette Nielsen

Stifter og forkvinde
forkvinde@act-for-life.com

Jeg stiftede Act for Life, fordi jeg ønsker at skabe mere 
medmenneskelighed i vores verden.

Jeg stiftede Act for Life med ønsket om at være den forskel, jeg ønsker at se i verden.

Mit arbejde med at rejse ud og hjælpe mennesker på flugt startede i 2016. Jeg var til en 30 års fødselsdag, hvor jeg kom til at sidde ved siden af en fantastisk kvinde, der havde været i Grækenland for at hjælpe bådflygtninge. Nogle måneder efter var jeg i Grækenland for at 
gøre det selvsamme og jeg er vendt tilbage, hver gang jeg kunne.

For mig handler det om det enkelte menneske. Det handler om at se mennesket, anerkende det og respektere det. Ingen bestemmer, hvor vi bliver født. Men vi bestemmer, hvordan vi behandler hinanden.
Hvis vi ønsker mere kærlighed i verden, skal vi behandle hinanden med kærlighed.

Husk, din og min handling er det der gør forskellen. Sammen skaber vi en mere medmenneskelig verden.

METTE NIELSEN

Forkvinde

Mette Nielsen har en bachelor i katastrofe- og risikomanagement, og en kandidat i International Relations with a specialisation in Global Refugee studies. Hun har arbejdet frivilligt med at hjælpe mennesker på flugt i Grækenland, Jordan, Tyrkiet og Bosnien de sidste fem år. Derudover har hun arbejdet for DFUNK i to år, hvor hun arbejdede med projektet UDTALT. 

Mette startede Act for Life i starten af 2021 fordi at samle de mange forskellige indsatser, hun lavede rundt omkring i Europa et sted.
Så hun kunne hjælpe mennesker direkte.

Liban O. c. Holm

Bestyrelsesmedlem

Liban O. C. Holm kommer fra en baggrund i internationalt humanitært
arbejde og har arbejdet hos FN’s Fødevareprogram, FN’s
minerydningsorganisation, Folkekirkens Nødhjælp og Dansk
Flygtningehjælp. Han har været lektor på Katastrofe- og
Risikomanagementuddannelsen på Københavns Professionshøjskole.

Liban arbejder nu som afdelingsleder for Dansk Flygtningehjælps globale
sikkerhedsafdeling.

Liban brænder for at hjælpe personer i nød og vil samtidig også
sikre, at de personer, der hjælper, har de fornødne muligheder og den
sikkerhed, der skal til for at rejse ud til dem, der har brug for
hjælpen.

Som bestyrelsesmedlem bidrager Liban blandt andet med et stort netværk
internationalt og i Danmark blandt civilsamfundsorganisationer og
større danske internationale virksomheder.

Kitt Kristensen

Bestyrelsesmedlem og Kasser

Kitt Kristensen er uddannet journalist og driver til daglig sin egen virksomhed sammen med sin mand og deres ansatte. Her hjælper de brands i mode- og livsstilsbranchen med deres online digitale strategi ligefra branding til sideoptimering, online annoncering, SEO og alt det andet, der følger med.

Kitt har fulgt med Act for Life lige fra den spæde start. Hun er personligt meget inspireret af Mettes og Act for Lifes tilgang til mennesker og den gennemsigtighed, Mette har skabt i hele organisationen.

Med sin baggrund, er Kitt med til at skabe en endnu stærkere profil for Act for Life, særligt med henblik på branding og strategiske samarbejder, som skaber muligheder for at hjælpe endnu flere mennesker.

Vores Advisory Board består af kompetente og medmenneskelige mennesker, som giver os vigtig sparring. Vi er utrolig taknemmelig for, at Matilde Norholt, Laura Christensen, Neel Rønholt, Jesper Lindholm, Claus-Henrik Rasmussen, Michael Graversen, Roberto Zacharias og Mozhdeh Ghasemiyani er med os i vores Advisory Board.

Mathilde Norholt

Skuespiller

Laura Christensen

Skuespiller

Neel Rønholt

Skuespiller

Jesper Lindholm

Lektor i folkeret, menneskerettigheder og asyl ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet

Jeg er lektor i folke- og menneskeret på Aalborg Universitets Juridiske Institut og har en ph.d. grad i emnet ‘danske asylafgørelser. Jeg har arbejdet i over 20 år med flygtningebeskyttelse i teori og praksis, herunder for Amnesty International i London og FN’s Flygtningeagentur (UNHCR) i Geneve, Kosovo, Pakistan og Irland. Jeg er en del af Act for Life’s Advisory Board, fordi jeg gerne bidrager med faglig rådgivning  til det vigtige praktiske hjælpearbejde for flygtninge, som foreningen udfører i Grækenland og andre lokationer.

Claus-Henrik Rasmussen

Speciallæge i akutmedicin & almen medicin

Act for life er præget af genuin dedikation og sætter anstændighed og medmenneskelighed i centrum. Derfor støtter jeg.

Michael Graversen

Dokumentarist

Jeg er dokumentarinstruktør, forfatter og aktivist. Det sidste årti har jeg instrueret internationale film om flygtningeskæbner og forsøgt at skabe forandring via debat og nødhjælpsarbejde.

Jeg kender Mettes arbejde og metode indgående og støtter Act for Life på grund af den direkte medmenneskelige handling og efterfølgende transparens i hvordan midlerne bruges.

Mozhdeh Ghasemiyai

Børnepsykolog

Roberto
Zacharias

Presse- og Kampagnemedarbejder Amnesty

Susie Burton

Virtual Assistant

Susie hjælper med opdatering af hjemmesiden, samt opsætning og udsendelse af nyhedsbrev.