Skip to content

De har plads

I 2020 kæmpede vi for at Danmark skulle tage imod 500 børn og deres familier, der levede under kummerlige tilstande på Lesbos. Sammen med Mellemfolkeligt Samvirke opfordrede vi byråd rundt i Danmark til at stemme om, hvorvidt deres kommune havde plads til børn fra Lesbos.
Sammen skabte vi pres på vores regering og det førte til en diskussion i folketinget om hvorvidt Danmark skulle tage imod børnene fra Lesbos.

16 fantastiske, hjertevarme, danske kommuner sagde JA
til at tage imod børn fra Lesbos, hvis de opnåede asyl i Danmark.

På kortet herunder kan du se, hvilke 16 kommuner der sagde ja.

Kommuner der har sagt ja:
Ærø, Frederikshavn, Svendborg, Syddjurs, Sønderborg, København, Holbæk, Hillerød, Rudersdal, Rødovre, Randers, Fredensborg, Ringsted, Odder, Næstved, Vordingborg.

Fredensborg kommune

Rødovre Kommune

Lindhøjgård har plads