Skip to content

Ruten til Europa

Ruten til Europa

Ved udgangen af 2019 var 79,5 millioner mennesker på verdensplan tvunget på flugt fra deres lande og hjem. Af de knap 80 millioner er der 45,7 millioner internt fordrevne.

I 2019 ankom der 123.663 mennesker på flugt til Europa, som risikerede deres liv på farlige rejser over Middelhavet. I 2018 lå tallet på 116.000 mennesker. I 2015 og 2016 var tallene henholdsvis 1.015.000 og 363.000 mennesker. Ifølge UNHCR modtog Spanien i 2019 op imod 32.500 mennesker på flugt, mens Grækenland modtog 74.600, og tallet var 11.500 i Italien.

Hvad gør Danmark?

En fælles solidarisk EU-løsning synes ikke at passe Danmark. I 2020 var der det laveste antal af asylansøgere nogensinde i Danmark. Udlændinge og integrationsminister Mattias Tesfaye har senest i januar 2021 udtalt, at målet er nul asylansøgere i Danmark. En forfærdelig dehumanisering af de mennesker, som har behov for beskyttelse. I september 2020 brændte Moria-lejren på Lesbos ned til grunden. Det fik flere lande deriblandt Tyskland, Frankrig, UK, Portugal, Schweiz, Sverige, mfl. til at reagere med akut hjælp i form af økonomisk støtte og påtage sig det rigtige ansvar om at tage imod nødstedte mennesker, heriblandt uledsagede børn. Alligevel valgte Danmark at fralægge sig det ansvar om at hjælpe menneskeliv, da man i stedet valgte at sende 43,4 millioner til Grækenland. Det er senere blevet debatteret hvorhenne de penge egentlig er havnet. Danmark fører en flygtninge og udlændingepolitik, der senest har fået UNHCR til at opfordre Danmark til at ændre kurs. Det handler om, at Danmark skal udvise mere solidaritet på et europæisk plan og påtage sig et større ansvar i verden. De mennesker det drejer sig om, er mennesker, som er flygtet fra krig, ødelæggelse, økonomiske årsager eller forfølgelse. Det er Danmarks og Europas pligt at sikre stabilitet og sikkerhed.Nedenstående afsnit er nogle af de landegrænser, hvor mennesker på flugt indtræder i Europa for første gang, hvorfor vi har valgt at beskrive netop de lande kort. 

I Grækenland har frivillige fra Act For Life været udsendt og ydet humanitær hjælp, hvorfor områder i Grækenland er beskrevet mere uddybende på hjemmesiden.


Grækenland

I udgangen af 2019 havde Grækenland modtaget mere end 186.000 asylansøgere, hvoraf flere søgte mod andre Europæiske lande. Det er blandt andet mennesker fra Syrien, Somalia, Palæstina og Afghanistan, som kommer til Grækenland. Mange mennesker krydser det farefulde ægæiske hav fra Tyrkiets kyst til de græske øer Lesbos, Chios, Samos, Kos og Leros. Modtagercentrene på de græske øer er overfyldte lejre, hvor manglen på vand, elektricitet og lægehjælp er ekstrem. Det er hverdagen for mere end 16.000 mennesker. 

Grækenland har desuden modtagercentre i områderne omkring Athen og Thessaloniki, der henholdsvis huser mere end 17.000 og 16.000 fordrevne mennesker. Overkapaciteten i lejrene betyder, at flere mennesker sover på gaden, i haver og forladte bygninger. Mere end 50.000 mennesker søger asyl i Grækenland. Det er civile mennesker, som venter og lever under frygtelige og umenneskelige forhold.

Chios

Frederik Scheuer har været på Chios og arbejdet som frivillig i flere måneder. Læs hans beretning om den græske ø her.

Lesbos

Læs om situationen på Lesbos her.


Krise i Bosnien 

Vi har lavet en briefing om situationen i Bosnien. Det er dog vigtigt at pointere at der endnu ikke er nogle frivillige fra Act for Life der har været i Bosnien og set situationen med egne øjne.


Krise i Frankrig

I det nordlige Frankrig lever omkring 2000 mennesker i skove, hvoraf 200 er uledsagede børn. Det er i områderne Calais og Dunkirk, at mennesker sover på gader, under broer eller industribygninger


Italien

Italien huser 500.000 udokumenteret fordrevne mennesker, der hovedsageligt kommer fra de Nordafrikanske lande, som tager flugten fra Libyens nordlige kyst over Middelhavet til Italien. Det er en ekstrem farlig rejse, hvor dødsfald og seksuelle overgreb forekommer. Siden 2014 har 20.781 mennesker mistet deres liv under deres rejse over Middelhavet

Druknedøden er dog ikke den eneste risiko for de fordrevne mennesker. Den libyske kystvagt patruljerer i stigende grad i libysk farvand og sender næsten 85 % af de opsamlede mennesker tilbage til detentionscentre i Libyen, hvor de lever under forfærdelige forhold. Der rapporteres blandt andet om begrænset adgang til mad, sygdomsudbrud og flere dødsfald.


Spanien

Alene i 2020 har mere end 20.000 mennesker på flugt, søgt nye ruter fra det nordvestlige Afrika til de Kanariske Øer. 600 mennesker er omkommet under disse overfarter.   

I 2019 var der ifølge UNHCR 118.088 mennesker, som søgte asyl i Spanien. Overvejende fra Venezuela, Honduras og Colombia men også fra Syrien, Marokko og Libyen

Bådoverfarterne strækker sig fra det nordlige Marokko til det spanske fastland, men nu også Vestsahara og Marokkos vestkyst til de Kanariske øer. Med så mange liv på spil, må det fortsat være en prioritet at redde menneskeliv til søs.


Herunder ses de mest benyttede ruter til Europa