Skip to content

Vision og Mission

Mission

Act for Life er sat i verden for at forandre og forbedre forholdene for tusinder af mennesker på flugt, som lever under umenneskelige forhold ved EU’s grænser.

Vi kæmper for at Danmark skal tage medansvar for denne situation. Vi kæmper for sikkerhed til mennesker på flugt. Vi kæmper for at Danmark skal tage del i en solidarisk fordeling af asylansøgere i samarbejde med EU. 

Act for Life kontakter politikere i Danmark såvel i EU. Vi gør magthavere opmærksomme på, at de skal forbedre forholdene samt evakuere mennesker, der lige nu befinder sig ved EU’s grænser. 

Vi fastholder politikernes fokus ved at afholde møder og opdatere dem om situationen. Vi kontakter og opfordrer lokale byrådsmedlemmer til at stemme om, hvorvidt det respektive byråd kan modtage flygtningebørn samt deres familier fra Lesbos. 

Menneskerettigheder og frihed må aldrig tages for givet. 

Det er nu, vi skal tage hinanden i hænderne og sammen i Danmark og EU vise medmenneskelighed og solidaritet overfor alle mennesker. Hvert menneskeliv tæller. 
Hvert menneskeliv har lige meget værdi!

Act for Life oplyser omkring situationen ved EU’s ydre grænser gennem information fra troværdige medier samt egne og andres oplevelser. 

Vi mener, at gennem oplysning vil flere handle. Dette gøres igennem vores hjemmeside og vores sociale medier: Facebook og Instagram. Samtidig oplyses og fastholdes fokus igennem offentlige begivenheder, hvor den danske befolkning kan støtte op. 

Act for Life yder nødhjælp ved EU’s grænser. Nødhjælpen medvirker til at forbedre forholdene for mennesker på flugt og skaber en nødvendig opmærksomhed på situationen gennem kampagner og indsamlinger. Nødhjælpen skal engagere virksomheder og individer til at handle og sprede budskabet om forholdene for mennesker på flugt. 

Vision

– 300 børn fra Lesbos skal opnå asyl i Danmark 

– Danmark skal behandle mennesker på flugt med respekt og medmenneskelighed. 

– Mennersker på flugt ved EU’s grænser skal leve under værdige forhold. 

– Mennesker på flugt skal ses og behandles som mennesker.  

Værdier

Værdighed 
Alt hvad vi gør har til formål at skabe en værdig behandling af mennesker på flugt. Alle mennesker har ret til et værdigt liv.

Medmenneskelighed
Vi skaber en medmenneskelig tilgang til mennesker på flugt.

Respekt 
Vi møder mennesker på flugt med respekt for dem de er. 

Ligeværd
Vi møder mennesker på flugt med ligeværd.