Skip to content

Dagsorden til Generalforsamling i Act for Life 25.01.2022

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Indkaldelsens gyldighed (frist for udsendelse, sendt til alle medlemmer mm) 
  4. Ændring til dagsorden/Godkendelse af dagsorden 
  5. Formandens beretning omkring foreningen
  6. Godkendelse af regnskab
  7. Fastsættelse af kontingent 
  8. Valg af forperson og 3 bestyrelsesmedlemmer inklusiv en kassér 
  9. Diskussion af indkomne forslag
  10. Eventuelt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *