Skip to content

Ekstraordinær generalforsamling

Dagsorden ved ekstraordinær generalforsamling i Act for Life d. 14. oktober kl. 19.00

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent 
  3. Vedtægtsændring i Act for Life’s vedtægter  i forhold til vedlagte brev fra SKAT
  4. Eventuelt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *