Skip to content

Inddragelse af opholdstilladelse blandt syriske flygtninge

Danmark har som det første land i Europa besluttet ikke at forny den midlertidige opholdstilladelse formennesker, der er flygtet fra Syrien. Dermed ser vi for første gang konsekvenserne af de ændringer, der blev vedtaget i udlændingeloven i 2015. Særligt paragraf 7.3 i udlændingeloven har betydning for, at disse mennesker ikke kan få deres opholdstilladelser forlænget. Paragraf 7.3 giver mennesker, der er flygtet ret til midlertidig ophold i Danmark, hvis de generelle omstændigheder i det land de flygter fra vurderes at være “særligt alvorlige” . Læs mere om det her.

I februar 2019 kom Udlændingestyrelsen med en rapport, der konkluderer, at der ikke længere er en aktiv militær konflikt i Damaskus, hovedstaden i Syrien. Derved konkluderer rapporten også, at de generelle omstændigheder i Syrien ikke længere udgør en alvorlig trussel, og at der derved ikke længere er belæg for at få opholdstilladelse i Danmark 

Rapportens konklusioner bliver stærkt kritiseret i både ind- og udland. Senest har 11 ud af 12 kilder fra rapporten taget stærkt afstand fra dens indhold. De mener, at rapporten tegner et misvisende billede af situationen i Damaskus stærkt afstand fra dens indhold. De mener at rapporten tegner et misvisende billede af situationen i Damaskus. Flere internationale NGO’er rapporterer også om stor risiko for bortførelser og tortur.

Danmark har ikke en samarbejdsaftale med Assad-regimet. Dette betyder, at de mennesker fra Syrien, som ikke får deres opholdstilladelse forlænget, vil blive tvunget til at bo på et udrejsecenter på uvis tid.

Hvad har vi gjort og hvad kan du gøre?

I Act For Life tager vi stærkt afstand fra regeringens beslutning om ikke at forny opholdstilladelser blandt mennesker, der er flygtet fra Syrien og lade dem bo under stærkt kritisable forhold på landets udrejsecentre. 

Ønsker du at vide mere? 


Billeder taget af Nanna Vedel-Hertz

Demonstration in Copenhagen, Denmark. 21st of April 2021.
Demonstration in Copenhagen, Denmark. 21st of April 2021.
Demonstration in Copenhagen, Denmark. 21st of April 2021.
Demonstration in Copenhagen, Denmark. 21st of April 2021.
Demonstration in Copenhagen, Denmark. 21st of April 2021.
Demonstration in Copenhagen, Denmark. 21st of April 2021.
Demonstration in Copenhagen, Denmark. 21st of April 2021.
Demonstration in Copenhagen, Denmark. 21st of April 2021.
Demonstration in Copenhagen, Denmark. 21st of April 2021.
Demonstration in Copenhagen, Denmark. 21st of April 2021.
Demonstration in Copenhagen, Denmark. 21st of April 2021.
Demonstration in Copenhagen, Denmark. 21st of April 2021.
Demonstration in Copenhagen, Denmark. 21st of April 2021.
Demonstration in Copenhagen, Denmark. 21st of April 2021.
Demonstration in Copenhagen, Denmark. 21st of April 2021.
Demonstration in Copenhagen, Denmark. 21st of April 2021.
Demonstration in Copenhagen, Denmark. 21st of April 2021.
Demonstration in Copenhagen, Denmark. 21st of April 2021.
Demonstration in Copenhagen, Denmark. 21st of April 2021.
Demonstration in Copenhagen, Denmark. 21st of April 2021.
Demonstration in Copenhagen, Denmark. 21st of April 2021.
Demonstration in Copenhagen, Denmark. 21st of April 2021.
Demonstration in Copenhagen, Denmark. 21st of April 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *